Hällristning L1967:6492, Tossene 53:5 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:6492
Foto av Hällristning L1967:6492
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,5x1,9 m (Ö-V), bestående av 7 skepp, 1 djur, 1 fotsula, 2 ringfigurer, 1 obestämbar figur, 8 fragment, 1 ränna och 7 skålgropar.
Skeppen är 15-31 cm l och av enkellinjetyp, varav 4 med bemanningsstreck. Djuret är 33 cm l och fyrbent. Fotsulan är 18x12 cm, konturhuggen samt ofullständig. Ringfigurerna är 12 cm diam och ofullständiga. Den obestämbara figuren är 18x6 cm. Fragmenten är 8-41 cm l. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,5 cm dj. Ränna, 7 cm l, utgår från en skålgrop. (Raä dnr 321-4694-2003) - -

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Belägen på SSÖ-sluttande häll. Skogsmark.

3,2 m SÖ om Raä nr 53:4.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.445962
Longitud: 11.37039
Lämnings-ID: L1967:6492
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 53:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6492