Hällristning L1967:6491, Tossene 45:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:6491
Foto av Hällristning L1967:6491
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,4x1,1 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 1 fotsula och 6 skålgropar.
Skeppen är 23-68 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck; 2 av dubbellinjetyp, varav 1 med spantstreck. Fotsulan är 25x10 cm, konturhuggen med sandalband. Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. (Raä dnr: 321-4696-2003) - -

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Belägen på SV-sluttande häll. Skogsmark. Vägkant.

Omedelbart NV om markväg och 55 m Ö om SÖ-hörn på villa.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.448786
Longitud: 11.376823
Lämnings-ID: L1967:6491
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 45:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6491