Hällristning L1967:6369, Tossene 135:2 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:6369
Foto av Hällristning L1967:6369
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,8x1,0 (NV-SÖ), bestående av 2 skepp och 2 skålgropar.
Skeppen är 20-30 cm långa av enkellinjetyp.
Skålgroparna är 5-6 cm diam och 0,5 cm djupa.
Belägen på Ö-sluttande hällrygg. (RAÄ dnr 321-4695-2003).

Äldre beskrivning:

Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Referenser för uppgifter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagmark.

11 m S om landsväg och 23 m N om RAÄ 128:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.444111
Longitud: 11.382981
Lämnings-ID: L1967:6369
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 135:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6369