Hällristning L1967:6332, Tossene 44:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:6332
Foto av Hällristning L1967:6332
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 7x1,3 m (N-S), bestående av 4 skepp, 1 människoliknande figur (som är överhuggen av 2 skepp), 1 spiral, 4 små linjer och 8 älvkvarnar.
Skeppen är 17-75 cm l. Människoliknande figuren är 60 cm l. Spiral 18 cm l. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Ristningen är delvis otydlig.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

10 m VNV om åker och 3 m V om stengärdesgård (N-S). 20 m SSV om väg till Valla Västergård.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.449793
Longitud: 11.380924
Lämnings-ID: L1967:6332
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 44:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6332