Hällristning L1967:6274, Tossene 94:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:6274
Foto av Hällristning L1967:6274
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,6x1,2 m (NNV-SSÖ), bestående av 10 skepp, 7 människofigurer, 1 korsfigur, 2 uthuggna ytor, 10 fragment och 5 skålgropar.
Skeppen är 17-54 cm l, varav 5 av enkellinjetyp, därav 4 med bemanningsstreck; 5 är av dubbellinjetyp, alla med bemanningsstreck, därav har 4 även spantstreck. Människofigurerna är 11-40 cm l, 6 har uthuggen kropp, av dessa har 3 svärd, varav 2 även har horn; 1 är en streckgubbe. Korsfiguren är 22x15 cm. De uthuggna ytorna är 25x5 och 19x3 cm. Fragmenten är 5-21 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,5 cm dj. Scener: 2 människor och 1 skepp är sammanhuggna. (Raä dnr 321-4692-2003) - -

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Belägen på nästan lodrät häll mot SV. Hagmark.

12 m ÖNÖ om landsväg på en punkt 38 m SSÖ om gräns.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.472541
Longitud: 11.358885
Lämnings-ID: L1967:6274
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 94:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6274