Hällristning L1967:6272, Tossene 26:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:6272
Foto av Hällristning L1967:6272
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,65x1,4 m (Ö-V), bestående av 2 skepp, 6 fotsulor, 2 fragment och 27 skålgropar.
Skeppen är 31-50 cm l, enkellinjetyp med bemanning. Fotsulorna är 9-25 cm l och ca 2 cm dj, helt uthuggna hålfötter men utan tår, 3 par, varav 1 fragmentariskt. 1 av paren sammanbundna med uthuggna ytor vid häl- och tåparti. Fragmenten är 15-18 cm l. Skålgroparna är 3,5-7 cm diam och 0,3-1,5 cm dj. 2 av skålgroparna är förbundna med en huggen rektangulär yta, 13x6 cm st. Belägen på Ö-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-4306-2009)

Äldre beskrivning, se Skannat dokument under Referenser.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I underkanten av mot Ö-sluttande delvis jordtäckt berg. Tomtmark.

36 m NV om hushörn (NV) och 0,5 m N om uthus N-vägg. Uthuset täcker delvis hällen.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.45409
Longitud: 11.384964
Lämnings-ID: L1967:6272
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 26:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6272