Hällristning L1967:5924, Tossene 53:6 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:5924
Foto av Hällristning L1967:5924
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,3x0,9 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 människa, 1 djur, 1 obestämbar figur, 3 fragment och 4 skålgropar.
Skeppet är 24 cm l och av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Människan är 21 cm l och med helt uthuggen kropp samt enbent. Djuret är 23 cm l av strecktyp och tvåbent. Den obestämbara figuren är 28x7 cm. Fragmenten är 15-36 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,5 cm dj. (Raä dnr 321-4694-2003) - -

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Belägen på SSV-sluttande häll. Skogsmark.

1,5 m Ö om Raä nr 53:5.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.445962
Longitud: 11.37039
Lämnings-ID: L1967:5924
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 53:6
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5924