Hällristning L1967:5874, Tossene 79:1 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:5874
Foto av Hällristning L1967:5874
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, ca 1,5x1,5 m, bestående av 1 vagn, 2 mansfigurer, 2 ofullständiga figurer, rester av 2 djur och 2 älvkvarnar. Vagnen, 94 cm l, mycket djupt huggen och försedd med fyra fyrekriga hjul. Mansfigurerna är 80 resp. 25 cm l. De ofullständiga figurerna är 17-24 cm l. Djuren är dragoxar framför vagnen, nästan helt avflagnade. Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. 4,5 m N härom är ytterligare en hällristning, Tossene 79:2.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ-sluttande häll i åkermark, igenlagd där ristning är huggen.

6,5 m om landsväg, 6,5 m ÖNÖ om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.415524
Longitud: 11.374417
Lämnings-ID: L1967:5874
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 79:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5874