Hällristning L1967:5790, Tossene 53:4 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:5790
Foto av Hällristning L1967:5790
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,3x0,6 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp, 2 människor, 1 spjut och 3 fragment.
Skeppet är 36 cm l och av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Människorna är 15-33 cm l och av strecktyp, 1 är spjutbärare med ett 18 cm l spjut. Fragmenten är 2-10 cm l. (Raä dnr 321-4694-2003) - -

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Belägen på hällavsats mot SSV. Skogsmark.

14 m SSÖ om Raä nr 53:3.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.445962
Longitud: 11.37039
Lämnings-ID: L1967:5790
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 53:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5790