Hällristning L1967:5789, Tossene 58:2 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:5789
Foto av Hällristning L1967:5789
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,2x2,9 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 10 skepp, 2 männniskor, 1 obestämbar figur, 10 fragment och 7 skålgropar.
Skeppen är 21-62 cm l, 3 av enkellinjetyp; 7 av dubbellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck och 1 med spantstreck. Människorna är 31-41 cm l, med ringkropp och svärd. Den obestämbara figuren är 10x6 cm. Fragmenten är 8-38 cm l. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,5 cm dj. (Raä dnr 321-4694-2003) - -

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Belägen på brant ÖNÖ-sluttande häll. Hagmark.

3 m N om Raä nr 58:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.446757
Longitud: 11.376445
Lämnings-ID: L1967:5789
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 58:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5789