Hällristning L1967:3367, Tanum 858:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:3367
Foto av Hällristning L1967:3367
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,43x1,12 m (N-S), bestående av 5 skepp, 38-76 cm l, varav 2 av enkellinjetyp, 2 av dubbellinjetyp och 2 av mellanformer. Samtliga har bemanningsstreck. 2 har djurhuvudstävar, 1 har märkliga ögleformiga stävar. Tidigare registrerade skålgropar bedömda som naturbildningar. Belägen på slät, S-sluttande häll, med stora avspjälkade ytor som skadat skeppen. (RAÄ dnr 3.4.2-92-2016)

Tidigare beskrivning: Hällristning, 3.7 x 1.3 m, bestående av 5 skepp och 4 älvkvarnar. Av skeppen, 38, 55, 56 respektiv70 och 76 cm l, är 2 dubbellinjigaoch 3 enkellinjiga. De senare med förlängda köllinjer och djurhuvudstävar i såväl för som akter. Dessa har 6, 7 respektive 21 bemanningsstreck. I det senare fallet ej sammanhuggna med relingen. Dedubbellinjiga har 4 respektive 9 bemanningsstreck. Det större av dem har närmast fiskstjärtformig avslutning.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttande hällar vid foten av bergshöjd intill plan ler- och sandmark. Skogsmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.700994
Longitud: 11.278056
Lämnings-ID: L1967:3367
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 858:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3367