Hällristning L1967:3005, Tanum 338:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:3005
Foto av Hällristning L1967:3005
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1 x 0.5 m (ÖSÖ-VNV), bestående av5 skepp.Skeppen är 23-69 cm. Det största med 3 människoliknande figurer, 10-18 cm h. Ett litet skepp med bemanningsstreck samt 1 med ett grovt bemanningsstreck i mitten.Hällen är starkt sliten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ-sluttande, nästan plan häll. Gårdsplan.

2 m SÖ från Ö hörnet av manhuset.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.682831
Longitud: 11.36823
Lämnings-ID: L1967:3005
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 338:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:3005