Hällristning L1967:2894, Tanum 826:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2894
Foto av Hällristning L1967:2894
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4.10 x 3.40 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp och 14 älvkvarnar.Skeppen är 40 och 77 cm l. Det övre skeppet är en enkel köllinje och det undre är dubbellinjigt med 12 spant. De är på hällens övresluttning mot S.Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0.2-0.5 cm dj. Tre av dem är på hällens övre sluttning mot S tillsammans med skeppen. De övriga är längs med en kullrig vattenränna (NNV-SSÖ), nedanför en kant i berget. Älvkvarnarna är spridda. Den tidigare redan vittrade hällen har genom skogsbrand blivit ytterligare skadad.Hällen var övertäckt med förkolnade rester, men är nu renborstad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S och SÖ sluttande häll på berg i dagen. Ung skogsmark.

Ca 30 m NNÖ om markväg. Ca 40 m SÖ om landsväg. 10 m SSÖ om toppen av bergsparti.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.659134
Longitud: 11.400426
Lämnings-ID: L1967:2894
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 826:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2894