Hällristning L1967:2725, Tanum 329:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2725
Foto av Hällristning L1967:2725
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3x1,3 m NNV-SSÖ), bestående av 10 skepp, 1 cirkelfigur, 1 svårtydbar figur och 7 älvkvarnar.
Skeppen är 30-105 cm l, varav 7 är dubbellinjiga och 3 enkellinjiga. 6 av de dubbellinjiga skeppen har bemanningsstreck. Det dubbellinjiga skeppet utan bemanning är böjt som en 2/3 cirkel. Cirkelfiguren är 11 cm i diam och omger en 1 cm dj älvkvarn. Den svårtydbara figuren är hästskoformad med älvkvarnar i ändarna. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och ,.2-1 cm dj. Den djupaste älvkvarn är omgiven av en ring. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Äldre beskrivning: Hällristning, 2.6 x 1.3 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp, 1 cirkelfigur, 1 svårtydbar figur och 4 älvkvarnar. Skeppen är 46-105 cm l. Cirkeln är 11 cm diam och omger en 1 cm dj älvkvarn. Den svårtydbara figuren är hästskoformad med älvkvarnar i ändarna. Till denna figur ansluter starkt vittrade och svårtydbara figurer . Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0.2-1 cm dj. Den djupaste älvkvarn är omgiven av en ring.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt Ö-sluttande häll. Åkermark.

4 m SÖ från kraftledningsstolpar. 7 m S om från gärdesgård med trädrad.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.680506
Longitud: 11.36131
Lämnings-ID: L1967:2725
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 329:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2725