Hällristning L1967:2721, Tanum 429:3 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2721
Foto av Hällristning L1967:2721
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 1.6 x 0.5 m (NNV-SSÖ), bestående av: 4 skepp och12 älvkvarnar.Skeppen är 15-50 cm l varav ett är bemannat. Det stora skeppet ärgrunt hugget och svagt synligt. Ligger längst ned på ristningsytan. Tre av skeppen (de små) ligger ovanför rektangeln (se nedan).Älvkvarnarna är 2.5 cm diam och 0.1-0.2 cm dj. De senare bildar enrektangel, 12 x 15 cm.5 m V om 1 är2) Hällristning, innehållande 1 skepp.Skeppet är 44 cm l med tre bemanningsstreck, och vittrat samt belägen i vattenränna.7 m NV om 2 är3) Hällristning, 90 x 0.95, (NV-SÖ), bestående av 3 skepp, 12-60 cm l varav 2 är dubbeldäckade och med fem bemanningsstreck samt enliten människofigur, 12 cm h. Ristningarna är vittrade och grunt huggna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Stort hällparti med vattenrännor, sluttande mot SÖ.

Ovanför och N om stengärdesgård (Ö-V) och ligger 12 m N om hörn av åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.660274
Longitud: 11.362077
Lämnings-ID: L1967:2721
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 429:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2721