Hällristning L1967:2686, Tanum 357:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2686
Foto av Hällristning L1967:2686
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, bestående av 5 hällristningsytor med sammanlagt 4 skepp, 5 människofogurer, 2 djurfigurer, 1 övrig figur och 2 skålgropar.
Hällristning (1), 1,6x2,1 m (N-S), bestående av 3 skepp, 3 människofigur, 2 djurfigurer och 1 älvkvarn. Skeppen är 27-80 cm. Av människofigurerna är två volitgörer och belägna ovanför skeppet. Djurfigurerna är 24-27 cm l. Älvkvarnen som har 4 utskott är 4 cm diam och 0,7 cm dj. Ristningen är djupt och tydligt huggen. Ristningen belägen på 30 graders N-sluttande häll. Foto i inventeringshandlingarna.
2 m N om hällristning (1) är: Hällristning (2), bestående av 1 människofigur, 34 cm h utan armar.
2,8 m NÖ om hällristning (1) är: Hällristning (3), bestående av 1 människofigur och 1 hästskoformig huggning. Människofiguren är 40 cm l med horn och 1ofullständigt ben. Den hästskoformiga figuren är 13 cm diam.
1,53 NV om hällristning (1) är: Hällrsitning (4), bestående av 1 älvkvarn, är 2,5 cm diam.
9 m SSÖ om hällristning (1) är: Hällristning (5), bestående av 1 skepp. Det är 49 cm l och 16 cm h, samt enkelhugget.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergsfot mot slättmark.

36 m V om RAÄ-nr 356:1. 45 m SSV om stolpe i ledningsknä vid åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.678905
Longitud: 11.376732
Lämnings-ID: L1967:2686
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 357:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2686