Hällristning L1967:2685, Tanum 369:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2685
Foto av Hällristning L1967:2685
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,3x1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 11 skepp, 5 människofigurer, 3 djurfigurer och 4 älvkvarnar.
Skeppen är 18-85 cm l, varav 6 är helt uthuggna och 3 har bemanningsstreck. Människofigurerna är 6-10 cm h och samtliga håller armarna i adorantställning över huvudet, varav 2 är ryttare och 3 står i skepp. Djurfigurerna är alla hästar som är 18-40 cm l och 14-29 cm h. Älvkvarnarna är 3-4,5 cm i diam och 0,1-0,3 cm dj. Ristningen belägen på 30 graders SSÖ-sluttande vattenöversilad och vittrad häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Äldre beskrivning: Hällristning, 2,3x1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 8 skepp, och 3 älvkvarnar. Skeppen är 21-87 cm l, varav 3 är helt uthuggna och 2 har bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 3-4,5 cm diam och 0,1-0,3 cm dj. Ristningen belägen på 30 graders SSÖ-sluttande vattenöversilad och vittrad häll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:10,3 m NÖ om skärningskant vid väg mätt från en punkt 14 m SÖ om denna samt 6,5 m NV från åkerkant. < T: S delen av bergsholme i åkermark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.680774
Longitud: 11.32304
Lämnings-ID: L1967:2685
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 369:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2685