Hällristning L1967:2684, Tanum 446:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2684
Foto av Hällristning L1967:2684
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 8x5,6 m (NÖ-SV), bestående av 38 skepp, 13 människofigurer, 15 djurfigurer, 3 fåglar, 2 djurspår, 4 helhuggna skivor, 1 hjärtformad figur, 1 ankarliknande figur, 28 obestämbara figurer, linjer och krokar samt 50 skålgropar.
Skeppen är 13-59 cm l, av enkellinjetyp och dubbellinjetyp, med helt uthuggna skrov, med och utan bemanning. 1 av de helt uthuggna skeppen har 5 knäböjande bemanningsmän med paddlar ombrod. 1 av de dubbellinjiga skeppen har 3 skålgropar i skrovet, 5 lurar och 1 människofigur med yxa i hand. Människofigurerna är 15-33 cm l. 1 har ett pilbågsliknande redskap, 1 har cirkelkropp med mittgrop, 8 har rund, helt uthuggna kroppar medan 2 har cirkelkroppar, stående i ett skepp, varav en även har en yxa i handen. Djurfigurerna är 11-63 cm st, varav 8 med hjortkrona. Av dessa har 3 fåglar sittande högst upp på kronan. Fåglarna är 11-12 cm l. Djurspåren är 8x8 resp. 10x10 cm stora och prickhuggna. Skivorna är 7-13 cm diam, helt uthuggna, varav 3 med skaft, 10-26 cm l. Den hjärtformade figuren är 18x15 cm st. Den ankarliknande figuren är 46x33 cm st. De obestämbara figurerna är 4-33 cm l, därav 3 helt uthuggna ytor, 1 halv cirkel, 1 större komplicerad figur, 33 cm l, samt 1 djurliknande figur. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,2-0,8 cm dj. 3 av dessa finns i skrovet på ett skepp, 2 är sammanbundna med en linje, 13 ligger samlade i en grupp. Flera större och mindre exfoliationsskador på hällen.
Beskrivingen har uppdaterats enligt ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-70-2017)


Tidigare beskrivning: Hällristning, 8x5 m (NNÖ-SSV), bestående av: Se Balzer.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Slät, svagt SV-sluttande häll. Skogsmark.

22 m S om hörn av åker, mätt från ristningens N del (pilbågen). 17 m NÖ om RAÄ-nr 445, mätt från ristningens S del.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.745658
Longitud: 11.271363
Lämnings-ID: L1967:2684
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 446:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2684