Hällristning L1967:2681, Tanum 319:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2681
Foto av Hällristning L1967:2681
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,3x2 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 6 stävliknande figurer, 3 människofigurer, 2 fyrfotadjur, 1 helt uthuggen cirkel, 3 otydliga figurer och 17 älvkvarnar.
Skeppen är 30-75 cm l. Av dessa är två bemannade och ett är försett med en tältliknande figur. Människofigurerna är 25-45 cm l. Två av dem är falliska. Den högst upp på hällen kroppen utformad som ett fyrekrigt hjul. Den största av dem har ett s.k näbbhuvud och är utrustad med yxa. Den minsta människofiguren bär spjut. De två fyrfotadjuren är 18 respektive 20 cm l. Den helt uthuggna cirkeln är 25 cm diam. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0,1-0,7 cm dj. Belägen på 25 grader sluttande häll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mot NNÖ och åker sluttande häll av berg.

Omedelbart invid och V om gammal gårdsväg, där denna kröker sig.Ca 30 m S om dikeskrök i skogsbryn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.683042
Longitud: 11.353609
Lämnings-ID: L1967:2681
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 319:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2681