Hällristning L1967:2632, Tanum 325:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2632
Foto av Hällristning L1967:2632
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 9x7 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 52 skepp, ca 25 människofigurer, 1 ben, 2 fotsulor, 10 djurfigurer, 1 hjulkors med handtag, 1 trädfigur, 100 obestämbara figurer och 10 älvkvarnar.
Av skeppen är fem fragmentariska. I övrigt är de både bemannade och obemannade. Två skepp är motställda med voltigörer ovan de samma. Ett av skeppen har en orm slingrande omedelbart ovan sig. Två skepp är 110 och 63 cm l, på en ristningsyta, 2,1x0,5 m, Ö om den huvudsakliga ristningsytan, på brant sluttande häll. Under dessa två skepp är ytterligare ett påbörjat skepp. Av människofigurerna är fyra lurblåsare. En är 20 cm h och belägen på den Ö ristningsytan tillsammans med skeppen där. Av djurfigurerna är ett behornat kreatur med två små fyrfotadjur under svans och bakdel. Trädfiguren är 64 cm h och belägen på ristningsytans SV del. Belägen på 20-65 grader sluttande häll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

ÖNÖ-sluttande häll, på bergssida mot åker.

Omedelbart V om gamla gårdsvägen huvudsakligen på hyllan 5 m V omvägen samt 36 m NV om 110 grader ? i åkerkanten.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.682634
Longitud: 11.353799
Lämnings-ID: L1967:2632
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 325:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2632