Hällristning L1967:2622, Tanum 283:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2622
Foto av Hällristning L1967:2622
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 6x4 m (SÖ-NV), bestående av 6 skepp, 4 människofigurer, 4 djurfigurer, 2 cirkelfigurer, 2 övriga obestämbara figurer och 57 älvkvarnar.
Skeppen är 15-75 cm l, enkellinjiga med bemanning. Människofigurerna är ca 45 cm h varav några är beväpnade med yxa. Djurfigurerna är fyrfota, varav en har en stående människofigur i adorantställning på ryggen. En av cirkelfigurerna är en figurhuggen oval, ca 13x17 cm, och den andra är en cirkel med tvärslå, ca 20 cm i diam, som utgör nederdelen på en av människofigurerna. De obestämbara figurerna ser ut som något missbildade figurhuggna fotsulor, ca 16-20 cm l och 8-10 cm br.
Inom nedre delen av hällristningen är: Sentida ristning bestående av 1 stor man, 150 cm l, iförd cylinderhatt.
(Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Äldre beskrivning: Hällristning, 6x4 m (SÖ-NV), bestående av ca 5 skepp, minst 4 människofigurer, 2-3 djurfigurer och älvkvarnar. Skeppen är 35-75 cm l. Människofigurerna är ca 45 cm h varav några beväpnade med yxa. Hällen är mycket vittrad och ytterst få figurer är fullständiga. Nedom hällristningen är: Sentida ristning bestående av 1 stor man, 150 cm l, iförd cylinderhatt.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ-sluttande häll. Gårdstomt, vettande mot åkermark.

Slänge gård, huvudbyggnaden 15.5 S om S hörnet.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.723301
Longitud: 11.369313
Lämnings-ID: L1967:2622
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 283:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2622