Hällristning L1967:2582, Tanum 355:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2582
Foto av Hällristning L1967:2582
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 1.75x1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp, 1 Människofigur, 2 ringar, och 1 Älvkvarn.Skeppen är 27-175 cm l. Det största skeppet med en spjutbärande människofigur. Ett annat skepp innehåller en labyrintliknande figur.Ringarna är 10-30 cm diam, ej helt slutna.Älvkvarnen är 3.5 cm diam och 0.2 cm dj.Ristningen belägen på NNV-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagmark vid bergsfot mot Tanums slätt.

30 m S om åker. 50 m VSV om ledningsstolpe vid hörn av åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.678989
Longitud: 11.37748
Lämnings-ID: L1967:2582
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 355:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2582