Hällristning L1967:2519, Tanum 238:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2519
Foto av Hällristning L1967:2519
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning 7,3 x 2 m (NNÖ-SSV) bestående av 13 skepp, 4 människofigurer, 9 djurfigurer, 2 fotsulor, 3 obestämbara figurer, 141 skålgropar samt 2 rännformiga fördjupningar.
Skeppen är 15-118 cm l varav 8 enkellinjiga, 2 dubbellinjiga och 3 helt uthuggna. Tre skepp har utåtriktade stävar och tre har inåtriktade. Två skepp har djurhuvudformade stävar med öron, varav det ena med spiral, och ett med
ringformade stävar. De två största skeppen har parställd besättning och varsin styråra. 12 har bemanningsstreck. Ytterligare skeppsfigur kan anas på frottagen.
Människofigurerna är 11,5-36 cm h varav 2 med uthuggen överkropp utan armar. 2 har masker och arm i krok.
Djurfigurerna är 16,2-32 cm l med två ben. 7 har öron och 3 har korta svansutskott. En ormfigur 23 cm l bärs av ett skepp.
Fotsuleparet är 15 cm l.
De obestämbara figurerna är 10-47 cm l och utgörs av trekantiga utskott på två djurfigurer och en skålgrop med två vingformade utskott.
Skålgroparna är 2-8 cm diam och 0,2-2,0 cm dj. Groparna förekommer spritt på hällen, med viss koncentration i samband med de större skeppen i hällens NÖ del. Tre skålgropar är förbundna med rännor och förekommer även i en av människofigurerna, i en av fotsulorna och i några av skeppsfigurerna. (RAÄ dnr 3.4.2-1892-2017)

- - Äldre beskrivning: Hällristning, 7x2,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 21 skepp, 4 människofigurer, 11 djurfigurer, 2 fotsulor, några otydliga figurer och 179 älvkvarnar.
Skeppen är 65-150 cm l. Det största skeppet är dubbellinjigt till vänster och helt uthugget längst till höger, har uppsvängda spiralstävar och 21 bemanningsstreck varav två är bågar. Av de övriga är 3 helt uthuggna varav 2 har bemanning. Längst ut till vänster på ristningsytan finns ett dubbellinjigt skepp med ett extremt högt uppsvängt stävparti som avslutas med en älvkvarn. Av djurfigurerna är 10 hundar och en är en orm. Dessa är belägna på den nedre högra delen av ristningen. Fotsulorna är sammanhuggna, varav den högra har en tvärlinje. Några otydliga figurer på hällens mitt. Älvkvarnarna är spridda över hela hällytan men främst koncentrerade till den högra halvan snett ovanför det största skeppet. (Raä dnr: 326-3201-2009)

- - Äldre beskrivning: Hällristning, 7x2 m (NNÖ-SSV), bestående av 5 skepp, 7 djurfigurer, några otydliga figurer och minst 90 älvkvarnar. Skeppen är 65-150 cm l och bemannade. Det största är dubbeldäckat och med spiralstävar. De övriga är enkla. Några otydliga figurer på hällens mitt. Älvkvarnarna är spridda över hela hällytan.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kant av skogsmark.

28 m NNÖ om NÖ hörnet av garage (den N), nya byggnaden vid satellitstationen. Omedelbart invid och N om nyköpt område vid satellitstationen.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.705263
Longitud: 11.377574
Lämnings-ID: L1967:2519
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 238:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2519