Hällristning L1967:2510, Tanum 323:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2510
Foto av Hällristning L1967:2510
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3.1 x 0.6 (N-S), bestående av 1 skepp, 2 människofigurer och 1 övrigt bestämbar figur.Skeppet är 2.7 m l, helt uthugget skrov.Människofigurerna är 15 cm beläget omedelbart S om förstäven på skeppet.Den övrigt bestämbara figuren utgörs av en nätfigur som är i samband med en av människofigurerna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö-sluttande bergvägg mot åker.

4 m V om gårdsväg och 14 m S om trestammig björk.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.682612
Longitud: 11.353941
Lämnings-ID: L1967:2510
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 323:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2510