Hällristning L1967:2506, Tanum 402:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2506
Foto av Hällristning L1967:2506
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 6.0 x 2.0 m (Ö-V), bestående av8 skepp, 1 människofigur, en del otydliga figurer och minst 23 älvkvarnar.Skeppen är 15-92 cm l varav 1 är obemannat, 2 är helt uthuggna och3 av de 8 är dubbeldäckade med fönster.Människofiguren är 32 cm h, med ett ben.,Älvkvarnarna är 2.0-7.0 cm diam och 0.1-1.0 cm dj,Hällen är söndervittrad på en del ställen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På 30 m l bergsrygg (NÖ-SV), nästan plant hällparti i SV ändan.

5 m ÖNÖ om åkerholmes V udde. Mitt i åker, 30 m NV om kant av åker och 28 m SÖ om kant av åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.654148
Longitud: 11.356205
Lämnings-ID: L1967:2506
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 402:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2506