Hällristning L1967:2496, Tanum 249:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2496
Foto av Hällristning L1967:2496
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,2x2,65 m (Ö-V), bestående av 9 skepp, 1 dubbel skeppsstäv, 2 människofigurer, 1 ormliknande slingfigur samt ca 10 älvkvarnar.
Skeppen är 14-175 cm l, varav 7 är helt uthuggna och 1 figurristat. De sex längsta skeppen är bemannade och det figurristade har små streck högst upp på de åtta bemanningsslingorna. Den största människofiguren är ca 44 cm h och har svärd och bakåtvända horn. Den ormliknande slingfiguren är ca 120 cm l. Belägna på 5 grader sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt N-sluttande, nästan plan, slät häll.

2 m N om och nedanför största stenblocket. (Ö) 4,2 m NÖ om RAÄ-nr 248:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.653624
Longitud: 11.358365
Lämnings-ID: L1967:2496
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 249:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2496