Hällristning L1967:2491, Tanum 288:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2491
Foto av Hällristning L1967:2491
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,35x0,35 m, bestående av 2 små skepp och 1 fragment. Skeppen är 30 cm l med bemanningsstreck och det nedre med spiralformad inre stäv. Båda är enkellinjiga. Fragmentet är 20 cm l och är troligen ett vittrat skepp. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Äldre beskrivning: Hällristning, 35x35 m (NÖ-SV), bestående av 2 små skepp och 1 fragment. Skeppen är 30 cm l med bemanningsstreck och det nedre med spiralformad inre stäv. Båda är konturristade. Fragmentet är 20 cm l.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SSV-sluttande häll på bergssluttning.

55 m SV om Raä nr 286:1 efter vägen mot Tanum samt 4 m NV om vägen.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.728811
Longitud: 11.331727
Lämnings-ID: L1967:2491
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 288:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2491