Hällristning L1967:2433, Tanum 368:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2433
Foto av Hällristning L1967:2433
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 4.0x2.5 m (N-S), bestående av 10 skepp, människofigurer och 12 älvkvarnar.Skeppen är 42-125 cm l, varav 1 är dubbeldäckat. I två av dem finns stående människofigurer. De övriga har bemanningsstreck.Älvkvarnarna är 4-7 cm diam och ca 0.5 cm dj.4 m SSÖ om ristningen är 1 älvkvarn 5.5 cm diam och 1.0 cm dj.Ristningen belägen på 5-30 graders SÖ-sluttande häll.2 m ÖSÖ om denna är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 4 älvkvarnar. Dessa är 4-5.5cm diam och 0.1-0.4 cm dj. Belägna på tre olika hällar.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S delen av bergsholme i numera igenlagd åker.

Ca 40 m S om RAÄ-nr 367:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.65786
Longitud: 11.408228
Lämnings-ID: L1967:2433
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 368:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2433