Hällristning L1967:2411, Tanum 406:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2411
Foto av Hällristning L1967:2411
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 8x7 m (NNV-SSÖ), bestående av 37 skepp, 24 människofigurer, 1 löst benpar, 21 djurfigurer, 2 cirkelfigurer, 5 fotsulor, 2 vagnsfigurer, 1 trädfigur, 10 övriga figurer och 96 älvkvarnar.
Skeppen är 20-205 cm l, varav det längsta är trelinjigt med högt uppsvängda stävar och försett med 36 bevarade bemanningsstreck. 3 skepp, som är helt uthuggna, har helt uthuggen bemanning som håller paddlarna över huvudet. Ett av dessa skepp har en trädfigur under sig, 31 cm h. Människofigurerna är 10-50 cm h, varav flera är beväpnade med spjut eller yxor och står i skepp. Djurfigurerna är 10-37 cm l, varav en är en fågel och 2 är hjortar. Cirkelfigurerna är 28-38 cm i diam, varav den mindre som hålls av tre människofigurer med största sannorlikhet är sentida och tillverkad med huggmejsel. Fotsulorna är 11-25 cm l, varav 2 par är helt uthuggna med tår. Vagnsfigurerna är 33 x 36 cm resp. 45 x 45 cm. Båda har ett par dragdjur och den större vagnsfiguren har 2 fyrekriga hjul. Älvkvarnarna är 2-10 cm i diam och spridda över ristningen med undantag av en mindre samling på 18 älvkvarnar strax innanför den vänstra stäven på det största skeppet. Bergytan är svårt skadad av eldning och delar av ristningen har därför gått förlorad genom avflagning. Nedre delen av ristningen är utsatt för en stark pågående vittring. Förutom ringkorset och de tre människofigurerna kan även ett närbeläget skepp vara nyhugget. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Äldre beskrivning: Hällristning, minst 8x6 m (NNV-SÖ), 21 skepp, varav 16 fragmentariska och minst 3 med lurblåsare, 15 människofigurer, 8 djurfigurer, 3 hjulkors, varav 2 är vagnshjul, 1 cirkelfigur, 2 parställda fotsulor, 2 vagnsfigurer, 10 obestämbara figurer och 47 älvkvarnar.
På hällen syns märken efter avflagning genom eldpåverkan på flera ställen.
På hällen är på ristningens övre del moderna ristningar. Dessa består av ett ringkors, 27 cm diam och ett skepp, 26 cm l. Huggna med metallverktyg. För mer information härom, se inventeringshandlingarna.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Slät, men vittrad NÖ-sluttande häll. Mot åker.

5 m V om kant av åker. Hällen fortsätter in under torpstugan. Invid och NÖ om torpstuga.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.6539
Longitud: 11.352558
Lämnings-ID: L1967:2411
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 406:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2411