Hällristning L1967:2384, Tanum 286:2 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2384
Foto av Hällristning L1967:2384
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,8x1,6 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 2 människofigurer, 2 fragment och 4 älvkvarnar. Skeppen är 18-112 cm l, två är av enkellinjig typ varav ett med bemanningsstreck. Två är av dubbellinjetyp med bemanningsstreck varav ett med X-spant. Människofigurerna är 23-27 cm l, med helt uthuggna kroppar, varav en håller ett spjut, 30 cm l. Fragmenten är 9-13 cm l. Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på 30 grader sluttande, vattenöversilad häll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ-sluttande häll mot åkermark.

4 m ÖNÖ om Raä nr 286:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.729109
Longitud: 11.332227
Lämnings-ID: L1967:2384
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 286:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2384