Hällristning L1967:2382, Tanum 312:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2382
Foto av Hällristning L1967:2382
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1.0 x 1.0 m (NV-SÖ), bestående av1 skepp, 1 fyrfotadjur , 1 obestämbar figur och 7 älvkvarnar.skeppet är 30 cm lFyrfotadjuret är 23 cm l.Den obestämbara figuren är 17 cm l.Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.1-1.0 cm dj.Figurerna är tämligen tydliga. De är imålade med någon mörkfärgadsubstans (s k piratmålning).Belägen på vattenöversilad, skrovlig och 30 grader sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

ÖSÖ-sluttande häll. Glesbevuxen bergshöjd.

65 m S om hårnålskurva efter markväg från L Gerum söderut samt 10m V om vägen.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.68953
Longitud: 11.357471
Lämnings-ID: L1967:2382
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 312:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2382