Hällristning L1967:2378, Tanum 350:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2378
Foto av Hällristning L1967:2378
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,4x1 m (NNV-SSÖ), bestående av minst 3 skepp och 10 älvkvarnar.
Skeppen är 22-30 cm l varav ett med bemanningsstreck och ett med dubbeldäck. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0,1-0,6 cm dj. Samtliga skepp på ristningsytan är huggna tvärs över vattenrinnande fåror. Hällen är starkt vittrad. Ristningsytan är belägna på en 15 grader sluttande berghylla. Berget stupar avsevärt mycket brantare såväl ovan som under ristningsytan. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Äldre beskrivning: Hällristning, 1.4 x 1 m (NNV-SSÖ), bestående av minst 3 skepp och 3 älvkvarnar. Skeppen är 22-30 cm l varav ett med bemanningsstreck och ett med dubbeldäck. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0.1-0.6 cm dj. Hällen är satarkt vittrad. Ristningsytan är 15 grader sluttande, men belägen på berg som sluttar avsevärt mycket brantare såväl ovan som under ristningsytan.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

VSV-sluttande berg.

26 m N om tomtgräns efter gamla vägen. 20 m ÖNÖ om vägen.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.682547
Longitud: 11.338069
Lämnings-ID: L1967:2378
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 350:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2378