Hällristning L1967:2377, Tanum 440:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2377
Foto av Hällristning L1967:2377
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,7 x1,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 10 skepp, 1 ring, 2 bönformade figurer och 4 älvkvarnar. Skeppen är 31-70 cm l. Av skeppen är det största, nederst på hällen belägna, dubbeldäckat och har 8 knoppförsedda bemanningsstreck samt 9 "fönster". Ett annat skepp är också dubbeldäckat och har 5 fönster samt verkar vara överhugget. Det översta skeppet är hugget in i ringen. Ytterligare ett annat skepp har ring i stäv. Ringen är 38 cm diam. De bönformade figurerna är 12 cm. lÄlvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.2-0.4 cm dj.Belägen på 10 grader sluttande häll. Vatten rinner från en glacialränna in i ringen och fördelar sig därefter över skeppen. Hällen var vid inventeirngstillfället övertäckt med mossa och risvarför den var svår att upptäcka.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Yta (A)A belägen på S-sluttande häll i vattenrinning. Yta (B) belägen på mycket svagt SSV-sluttande, närmast plan, mycket lätt vittrad granithäll, i vattenrinning.

80 steg NÖ om väg till Viteval längs en skogsstig, mätt från en punkt på vägen som ligger 130 steg NÖ om väg E6. Skogsstigen börjarvid en kurva.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.745573
Longitud: 11.305652
Lämnings-ID: L1967:2377
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 440:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2377