Hällristning L1967:2373, Tanum 416:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2373
Foto av Hällristning L1967:2373
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,2x1 m (N-S), bestående av 2 skepp, 2 övrigt obestämbara tecken och 28 älvkvarnar.
Skeppen är 23-40 cm l, båda enkellinjiga, varav ett är bemannat och ett mycket enkelt hugget. De övrigt obestämbara tecknen utgörs av en böjd linje med avlångt "huvud", 25 cm l, och ett som kan vara ett litet djur med huvud och två ben samt antydan till svans. Älvkvarnarna är 2-6 cm i diam och 0,2-0,5 cm dj. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 37x30 cm, bestående av 10 älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergknalle i åker. Sticker upp 2 m över vägbana.

V toppen av bergknalle, 10 m S om SV hörnet av V ladugården. 5 mN om kant av åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.658561
Longitud: 11.362671
Lämnings-ID: L1967:2373
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 416:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2373