Hällristning L1967:2372, Tanum 411:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2372
Foto av Hällristning L1967:2372
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,5x0,75 m (ÖSÖ-VNV), beståendeende av 10 skepp, 2 människofigurer och 11 älvkvarnar.
Skeppen, som är 12-40 cm l, är alla bemannade. Ett är dubbeldäckat och med "fönster" och 6 är het uthuggna. Människofigurerna är 15-20 cm h, varav en är fallisk med svärd och en är fragmentarisk med bara benen och huvudet synliga. Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0,1-0,4 cm dj. Belägen på 20 grader sluttande häll. Kringliggande partier av hällen är vittrade. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Äldre beskrivning: Hällristning, 3.5 x 0.75 m (VNV-ÖSÖ), beståendeende av 9 skepp, 1 mansfigur och 4 älvkvarnar. Skeppen är 18-40 cm l. Alla är bemannade. Ett är dubbeldäckat och med "fönster". Mansfiguren är 20 cm h. Älvkvarnarna är 3.5-4.0 cm diam och 0.1-0.4 cm dj. Belägen på 20 grader sluttande häll. Kringliggande partier av hällen är vittrade.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skrovlig, SÖ-sluttande häll.

5 NV om RAÄ-nr 410:1. 13 m VNV om beteshage. Ca 60 m SV om RAÄ-nr 408:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.651095
Longitud: 11.363316
Lämnings-ID: L1967:2372
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 411:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2372