Hällristning L1967:2369, Tanum 317:2 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2369
Foto av Hällristning L1967:2369
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 84 x 53 cm (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp och 1långhalsad häst med ryttare,Skeppen är 18 respektive 36 cm l. Av dessa är 1 bemannat. Belägnanedanför ryttaren.Ryttaren är 35 x 33 cm .4 m NÖ om 1 är:2) Hällristning, 1.4 x 0.75 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 människofigur och 2 älvkvarnar.Skeppen, 35 cm l, är enkla och av vilka ett är bemannat.Människofiguren har uppsträckta armar och är 48 cm hög. Den är ristad i en vattenränna.Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0.2 cm dj.3.5 m VNV om 1 är:3. Hällristning, 1.4 x 0.4 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 1 häst.Skeppet som har dubbla däck är 38 cm l.Hästen är 33 x 23 cm och har lång hals och långa ben.Belägen på 25 grader sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Häll, sluttande mot NNÖ.

317:1 är belägen 27 m VNV om R:318 samt 23 m VSV om kant av ängsmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.683321
Longitud: 11.352966
Lämnings-ID: L1967:2369
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 317:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2369