Hällristning L1967:2368, Tanum 169:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2368
Foto av Hällristning L1967:2368
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4x1,3 m (N-S) med minst 8 skepp, 1 människofigur, 1 hjulkors och ca 70 älvkvarnar.
Skeppen är 22-65 cm l, varav 6 är dubbellinjiga med spant och uppsvängda stävar varav 2 är obemannade. Ringkorset, som är 20 cm i diam, bärs upp av en otydlig människofigur, 20 cm h. Älvkvarnarna är 2-5,5 cm diam och 0,1-1 cm dj, varav 35 st är samlade i en grupp på ristningsytans norra del. Belägna på 25 grader sluttande häll. Ytan är mycket brandskadad och avflagad inom den södra delen. 2 m N om den registrerade ristningsytan finns en vittrad yta 1,5x1 m (N-S) med ytterligare några fragmentariska och otydbara figurer samt över 60 mer eller mindre tydliga små älvkvarnar, 2-4 cm i diam. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Äldre beskrivning: Hällristning, 4.0x1.3 m (N-S) med minst 8 skepp och 53 älvkvarnar. Skeppen är 22-65 cm l, varav 2 obemannade. Älvkvarnarna är 2.0-5.5 cm diam och 0.1-1.0 cm dj. Belägna på 25 grader sluttande häll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö-sluttande bergsklack (N-S).

14 m NV om N knuten av uthus.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.712176
Longitud: 11.331117
Lämnings-ID: L1967:2368
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 169:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2368