Hällristning L1967:2367, Tanum 237:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2367
Foto av Hällristning L1967:2367
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 3.2x1. m (NÖ-SV), bestående av2 skepp och 3 älvkvarnar.Skeppen är 52 respektive 33 cm l. Ett skepp dubbeldäckat, 52 cm loch ett 33 cm l. Det längsta med åtta bemanningsstreck och med roderliknande bihang. Det kortare är 33 cm l, enkeldäckat och med åtta bemanningsstreck. Resten av ristningsytan är täckt av rester från en halmstack samt däröver liggande stenblock.Älvkvarnarna är 2.5-3.5 cm diam och 0.1-0.2 cm dj1 m och SÖ om nr 1 är2) Sentida ristning. Nedtill på hällen där nr 1 är belägen finns ett A inhugget. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Nästan plan häll mot SÖ i kanten av stenhög i numera avverkad skogsterräng.

10 m rakt NV om åkerkant av. 5 m rakt SÖ om stengärdesgård. Ca 30m VSV om hörn av åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.702944
Longitud: 11.377728
Lämnings-ID: L1967:2367
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 237:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2367