Hällristning L1967:2366, Tanum 210:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2366
Foto av Hällristning L1967:2366
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1.30 x 1.00 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skepp, 1 skeppsstäv och 7 Älvkvarnar.Skeppen är 0.3, 0.52 respektive 0.53. Två är dubbeldäckade och etthar tre bemanningsstreck.Skeppsstäven är 25 cm lÄlvkvarnarna är 2.5-3.5 cm diam och 0.1-0.3 cm dj.Två nutida borrhål i S kanten.Belägna i vattenrinning på svartfärgad, 25 graders sluttande, häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

ÖNÖ-sluttande häll. Kant av skogsmark.

3 m V om gamla landsvägen. Gamla mejeriet. Ca 75 m SV om manhus.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.679297
Longitud: 11.35325
Lämnings-ID: L1967:2366
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 210:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2366