Hällristning L1967:2364, Tanum 260:2 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2364
Foto av Hällristning L1967:2364
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 0.26x0.23 m, bestående av 1 nätformig figur och1 älvkvarnNätfiguren har 19 maskor.Älvkvarnen är 4 cm diam och 0.5 cm dj och belägen 4 m Sv om nätfiguren.19 m SV om nr 1 är2) Hällristning, 2.0x0.75 m (N-S), bestående av3 skepp och 6 älvkvarnar.Skeppen är 21-50 cm l, otydliga och enkellinjiga.Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0.2-0.4 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt SÖ sluttande, slät häll. Kant av skogsmark.

Ca 5 m NNV om landsvägen Tanum-Östad, mätt från en punkt som ligger 28 m SV om gångstig in till stora Fossumsristningen.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.723613
Longitud: 11.383276
Lämnings-ID: L1967:2364
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 260:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2364