Hällristning L1967:2362, Tanum 269:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2362
Foto av Hällristning L1967:2362
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,2x3,8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 11 skepp, 15 människofigurer, 8 djurfigurer, 4 cirkelfigurer samt 22 älvkvarnar.
Skeppen är 45-85 cm l. Av skeppen är 7 helt uthuggna, 3 är dubbellinjiga, 1 enkellinjigt, varav 6 är bemannade. 2 av dessa har bemanningsstreck med huvuden varav ett har 2 lurblåsare. Människofigurerna är 18-40 cm h, varav 5 har ringformade kroppar. Av djurfigurerna är 2 motställda ormar, 38-45 cm l, med tydliga huvuden med käkar och ögon. De övriga djurfiguren är 16-65 cm l, varav 4 är fyrfota och 2 är fåglar. De fyrfota djuren är hästar, varav 1 har en uthuggen rundel i svansspetsen och en drar en människofigur i ett band kring halsen. Cirkelfigurerna består av relativt små enkla cirklar. En, som är belägen under ormhuvudena har en utväxt som ser ut som en fågelstämpel och är av samma typ som på solskivan på Aspebergsritningen Tanum 12. Älvkvarnarna är 2,5-6,5 cm i diam och 0,25-0,7 cm dj. Belägen på vattenöversilad, 20 grader sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Äldre beskrivning: Hällristning, 5x3 m (NÖ-SV), bestående av 7 skepp, minst 9 människofigurer, 1 ormfigur, 65 cm l, 1 djurfigur, 1 ring samt 20 älvkvarnar. Skeppen är 45-85 cm l. Människofigurerna är 18-40 cm h. Djurfiguren är 60 cm l, fyrfota med uthuggen rundel i svansspetsen. Ormfiguren är 65 cm l. Belägen på vattenöversilad, 20 grader sluttande häll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

ÖSÖ-sluttande häll. Skogsmark, glesbevuxen.

Varlös 100 m SV om bron på mindre vägen därifrån 120 m V efter gamla vägen. 5 m N om gamla vägen.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.727952
Longitud: 11.38797
Lämnings-ID: L1967:2362
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 269:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2362