Hällristning L1967:2360, Tanum 250:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2360
Foto av Hällristning L1967:2360
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2x1,4 m (Ö-V), bestående av 6 skepp, 4 människofigurer samt 3 älvkvarnar.
Skeppen är 54-68 cm l. Människofigurerna, som alla står i skepp, utgörs av en paddlare och tre "halvfigurer", som alla tycks sakna överkropp. Älvkvarnarna, 2,5-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj är tydliga medan övriga ristningar är mycket grunt huggna. Belägna på 5 grader sluttande berg. (Raä dnr: 326-3201-2009)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N sluttande, slät, nästan plan häll av ljus granit.

32 m VSV om V hörnet av smedja. 2.8 m Ö om RAÄ-nr 249:1. 5 m ÖNÖ omdet Ö av två stora stenblock.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.653546
Longitud: 11.358445
Lämnings-ID: L1967:2360
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 250:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2360