Hällristning L1967:2359, Tanum 217:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2359
Foto av Hällristning L1967:2359
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,7x1,4 m (N-S), bestående av 3 skepp, 2 människofigurer, 2 djurfigurer, 1 hästskoliknande cirkelfigur, 1 fotsula, 1 helt uthuggen högerfot, 1 rutfigur med huvud samt 21 älvkvarnar.
Skeppen är 17-28 cm l samt obemannade. En av människofigurerna har svärd och lyfta armar. Djurfigurerna är 15-22 cm l. Fotsulan är 21 cm l. Den hästskoliknande cirkelfiguren är 12 cm i diam. Rutfiguren med huvud, som är 55x20 cm, kan vara ett dubbellinjigt skepp med två spant. Figuren har en älvkvarn i den vänstra rutan samt till höger en något förlängd "köllinje" samt uppsvängd "stäv". Älvkvarnarna är 2,5-4,5 cm diam och 0,1-0,5 cm dj. Det 17 cm l skeppet, den 15 cm l djurfiguren och 10 av älvkvarnarna återfinns på samma sluttning men 1,5 m VNV om den huvudsakliga ristningen. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Äldre beskrivning: Hällristning, 2.70x1.40 m (N-S), bestående av 3 skepp, 1 mansfigur, 3 djurfigurer, 1 hästskoliknande figur, 1 fotsula, 1 helt uthuggen högerfot, 1 halvfigur med huvud samt 21 älvkvarnar. Skeppen är 17-28 cm l samt obemannade. Mansfiguren har svärd och lyfta armar. Djurfigurerna är 15-22 cm l. Fotsulan är 21 cm l. Den hästskoliknande figuren är 12 cm diam. Halvfiguren med huvud är 20 x 12 cm. Älvkvarnarna är 2.5-4.5 cm diam och 0.1-0.5 cm dj. Det 17 cm l skeppet, den 15 cm l djurfiguren och 10 av älvkvarnarna återfinns på samma sluttning men 1.5 m VNV om den huvudsakliga ristningen.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ-sluttande häll. Kant av hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.675643
Longitud: 11.357968
Lämnings-ID: L1967:2359
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 217:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2359