Hällristning L1967:2355, Tanum 131:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2355
Foto av Hällristning L1967:2355
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,15x1,5 m (NÖ-SV), bestående av 7 skepp och 8 älvkvarnar. Skeppen är 16-83 cm långa, varav 2 är dubbellinjiga och fragmentariska, 1 är dubbellinjigt med 12 bemanningsstreck, 1 är enkellinjigt med 3 bemanningsstreck och spiralformad akter och 3 utgörs endast av böjda linjer. Under kölen på ett av skeppen finns en vågig linje som antingen kan symbolisera vågor eller en orm. Älvkvarnarna är 2,5-4 cm i diam. (Raä dnr: 326-3201-2009) - -

Äldre beskrivning: Hällristning, 80 x 60 cm (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp. Dessa är 26-80 cm l. Belägna på 20 grader sluttande, övermossad häll.Troligen finns fler figurer både ovan- och nedanför.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

ÖNÖ-sluttande berg. Ljungmark.

5 m NNV om ägogräns, mätt från en punkt på ägogränsen som ligger 20 m VSV om hörn av åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688165
Longitud: 11.338223
Lämnings-ID: L1967:2355
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 131:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2355