Hällristning L1967:2352, Tanum 341:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2352
Foto av Hällristning L1967:2352
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2.5 x 1.5 m (NÖ-SV), bestående av 3 rester av skepp, 1 ring och minst 20 älvkvarnar.Skeppen är 30-40 cm l och svårt vittrade.Ringen är 15 cm diam och omger en älvkvarn.Älvkvarnarna är 2.5-6 cm diam och 0.1-1.4 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ-sluttande plan häll, med 50 cm hög brant. Hagmark intill åker.

18 m NV från kant av åker. 45 m NÖ från kraftledningsstolpe i hörn av åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.681084
Longitud: 11.372395
Lämnings-ID: L1967:2352
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 341:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2352