Hällristning L1967:2351, Tanum 326:2 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2351
Foto av Hällristning L1967:2351
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 13 x 4.5 m (NNV-SSÖ), bestående av på huvuddelenminst 23 människofigurer, 46 skepp, 14 djurfigurer, 8 hjul, 24 fotsulor, ca 350 skålgropar, 3 årderliknande figurer jämte många svårligen tydbara figurer.Människofigurerna är 12-70 cm h och utgörs av bl.a 8 adoranter medtrefingrade händer, varav några med ej fullt uthuggna kroppar. 3ryttare med ben nedanför hästen. 2 som står i skepp. 1 tvådelad med stav i handen och 1 vars förlängda arm slutar med en treuddig gaffel.Skeppen, 20-140 cm l, utgörs av bl a 5 bemannade dito med skålgropar helt eller delvis över bemanningsstrecken, ytterligare 30 med bemanningsstrec., 1 skepp med rektangulär påbyggnad innehållande 2bemanningsstreck samt 2 dylika förenade till en båge. 1 skepp förenat med 1 hjulkors. I ett skepp står en dolkliknande figur. Fleraskepp har spiraler i stävarna, några med roderliknande bihang.Djurfigurer, 18-45 cm, ett med öppet gap och tunga och 3 med ryttare.Hjul, 15-24 cm diam, varav 2 med mittpunkt, det ena med 8 ekrar det andra med 11 dito. Det hjul som ligger i NV hörnet är prickhugget och treekrigt.Fotsulor, 12-28 cm l, såväl konturhuggna som helt uthuggna. Den mindre sulan är den enda med tår.Årderfigurer, 54-60 cm l samt 39 cm l (enklare utformad).Skålgropar, 1.5-5.5 cm diam samt 0.1-0.5 cm dj, ordnade i så väl rader som grupper samt fristående.2) Hällristning, bestående av 10 människofigurer, 22-35 cm l, varav två vid sidan om varandra är spegelvänd. 2 människofigurer i SÖhörnet är förenade så väl med händer som fötter. Den ena är försedd med skålgrop i bröstet. Den andra har en upphöjning på motsvarande ställe. Vidare finns 5 skepp, 14-57 cm varav 1 är bemannat ochhar spiral i stäven, 2 fyrekriga hjul, 13 cm diam, 3 djurfigurer,18-30 cml, 8 skålgropar, 2-4 cm diam och 0.1-0.3 cm dj samt någrasvårtydbara figurer.Belägen på 10-20 grader sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mot åker och NÖ-Ö- och Ö-sluttande häll. Skogsmark (barrskog) motåkermark.

11 m SV från kant av åker. 50 m SSÖ från ledningsstolpe med semafor på järnvägslinjen.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.671464
Longitud: 11.35312
Lämnings-ID: L1967:2351
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 326:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2351