Hällristning L1967:2345, Tanum 448:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2345
Foto av Hällristning L1967:2345
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,15x2,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 13 skepp, 3 människofigurer, 1 fågelfigur, 1 vapenfigur, ca 15 linjer, fragment och obestämbara figurer samt 5 skålgropar.
Skeppen är 15-105 cm l. 7 är av dubbellinjetyp, varav 4 med knästående bemanning och 1 med 2 människofigurer stående i skeppet. 1 är av trelinjetyp med spantstreck, 2 av enkellinjetyp, varav 1 ligger lodrät på hällen, 3 med helt uthugget skrov, varav det längsta har mycket breda stävar. Människofigurerna är 10-14 cm l, med helt uthuggna kroppar, varav 2 står i ett skepp, medan det 3:e är fragmentarisk och står ovanför samma skepp. Fågelfiguren är 22 cm l. Vapenfiguren, en spjutspets, är 27 cm l och helt uthuggen, bladformad, står över fören i ett skepp. Linjerna, fragmenten och de obestämbara figurerna är 6-36 cm l. Skålgroparna är 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj.
Beskrivningen uppdaterades enligt ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-67-2017)

Tidigare beskrivning: Hällristning, 2,85x1,88 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 11 skepp, 4 människofigurer, 2 tvåbenta djurfigurer, en del otydbara streck och 5 älvkvarnar. Skeppen är 24-105 cm l. Ett av dem är 100 cm l och helt uthugget och utan bemanningsstreck. Ett annat är 70 cm l och tredäckat med fönster. Tre är dubbeldäckade och på ett av dem står tre människofigurer. Två av skeppen är huggna över varandra. Människofigurerna är 12 cm l. Tre av dem står i skepp. De tvåbenta djurfigurerna är 14 cm h. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0,1-0,3 cm dj. Ristningen har fler figurer men dessa är utplånade genom omfattande vittring och endast mindre rester av djurfigurer och människofigurer kan skönjas.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Belägen på VSV-sluttande slät och delvis mycket skadad söndervittrad granithäll, i vattenrinning.

17 m VNV om ledningsstolpe.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.745337
Longitud: 11.271397
Lämnings-ID: L1967:2345
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 448:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2345