Hällristning L1967:2316, Tanum 408:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2316
Foto av Hällristning L1967:2316
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,5x3,5 m (NÖ-SV), bestående av 18 skepp, 30 människofigurer, 2 djurfigurer, 3 cirkelfigurer, 5 övrigt bestämbara figurer och 30 älvkvarnar.
Det största skeppet är 345 cm l och helt uthugget. I detta står minst 10 människofigurer utan armar. I ett annat helt uthugget skepp, som är 130 cm l, står 4 människofigurer, varav en, som har horn, kraftiga vader och står i adorantställning är 75 cm h. De övriga människofigurerna som står i skeppen är ca 35 cm h. Djurfigurerna, som står tätt efter varandra på ristningens övre del, är fyrfotade och ca 25 cm l. Cirkelfigurerna består av 1 oval och 2 små cirkelkors. De övrigt bestämbara figurerna består av 3 benpar, 1 lösben och 1 överkropp. Av älvkvarnarna är 6 parvis sammanbundna. Belägen på 20-30 grader sluttande häll.

Äldre beskrivning: Hällristning, 5.50 x 3.5 m (NÖ-SV), bestående av 14 skepp, 12 människofigurer, 2 djurfigurer, 2 hjulkors, 4 övrigt bestämbara figurer och minst13 älvkvarnar. Det största skeppet är 130 cm l. I detta står minst två människofigurer och en älvkvarn. Ett annat skepp är 35 cm l. Av människofigurerna är de som står i skeppet 34 och 35 cm h. Av älvkvarnarna är det som är i skeppet 5 cm diam och 0.4 cm dj. Belägen på 20-30 grader sluttande häll. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ-sluttande, skrovlig häll mot beteshage.

19 m SV om hörn av åker. 15 m SSÖ om stengärdesgård (Ö-V) över bergknallen.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.651393
Longitud: 11.364156
Lämnings-ID: L1967:2316
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 408:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2316