Hällristning L1967:220, Svenneby 7:1 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:220
Foto av Hällristning L1967:220
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,45x0,3 m (NÖ-SV) bestående av 1 skepp, 45 cm l, dubbellinjigt. Placerat längs vattenrännan.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svenneby socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På mot SV sluttande, slät häll i vattenränna och i kant av barrskog.

20 m ÖNÖ om gärdsgårdshörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Svenneby socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.534174
Longitud: 11.307502
Lämnings-ID: L1967:220
Riksantikvarieämbetets ID: Svenneby 7:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Svenneby
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:220