Hällristning L1967:2171, Torp 6:1 i Orust, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1967:2171
Foto av Hällristning L1967:2171
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,5x1,8 m (N-S), bestående av 2 hällristningsytor (A-B), med 1 skeppsliknande figur, 2 rännformiga fördjupningar och 49 skålgropar.

Hällristningsyta A, 2,7x1,1 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 rännformiga fördjupningar och 49 skålgropar. De rännformiga fördjupningarna är 12 resp. 18 cm l, 4 resp. 6 cm br och 0,5 resp. 1,2 cm dj. Skålgroparna är 3-9 cm diam och 0,3-1,8 cm dj. 2 skålgropar sammanbundna av en ränna, 10 cm l, 3 cm br och 0,5 cm dj. Belägen på toppen och SÖ kanten av hällrygg.

1,75 m SSÖ om yta A är:
Hällristningsyta B, bestående av 1 skeppsliknande figur, 26 cm l. Belägen på SÖ-sluttande hällyta. (RAÄ dnr. 326-236-2012)

Äldre beskrivning: Skålgropsförekomst, 1,6x1 m (N-S), i fast häll, bestående av ca 30 skålgropar och 1 avlång fördjupning. Skålgroparna, 5-10 cm diam och 1-2 cm dj. Den avlånga fördjupningen, 22 cm l, 3 cm br och 1 cm dj.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Torp socken i Orusts kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Torp socken eller Orust kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.244706
Longitud: 11.732238
Lämnings-ID: L1967:2171
Riksantikvarieämbetets ID: Torp 6:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Orust
Socken: Torp
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2171